Bildiri Gönderimi

İstanbul Ticaret Üniversitesi, İletişim Bilimi ve İnternet Enstitüsü  I.Ulusal İletişim Bilimi ve İnternet Enstitüsü Lisansüstü Araştırmalar Kongrenin amacı; ülkemizde nitelikli lisansüstü bilimsel araştırmaların gerçekleştirilmesinin teşvik edilmesi ve yapılan bilimsel araştırmalara ilişkin bulgu ve bilgilerin paylaşımı ve tartışılması için bir ortam yaratılmasıdır.

Kongreye; iletişim bilimi, alt disiplinleri ve iletişim bilimi ile ilintilendirilerek, disiplinlerarası bir perspektifle gerçekleştirilen lisansüstü çalışmalar ile katılınabilecektir.   Türkçe ve İngilizce olarak kaleme alınacak özetlerin en fazla 300’er sözcükten oluşması gerekmektedir.