Bildiriler Kitabı

Kongreye kabul edilen bildiri özetleri, hakem değerlendirme sonucuna göre, Kongre Bildiri Özet Kitabı’nda, bildiri tam metinleri ise, Kongre Bildiri Kitabı’nda elektronik ortamda  yayınlanacaktır.