Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Celalettin Aktaş
Prof. Dr. Rıdvan Şentürk
Prof. Dr. Gülay Öztürk
Prof. Dr. Oya Şakı Aydın
Prof. Dr. Ala Sivas Gülçur
Uzm. Yrd. Galip Berk Saraç
Arş. Gör. Özge Yerlikaya
Uzm. Eda Türkkan