Kongre Başkanı

Prof. Dr. Füsun Alver
İletişim Bilimi Ve İnternet Enstitüsü Müdürü