DUYURU

İstanbul Ticaret Üniversitesi, İletişim Bilimi ve İnternet Enstitüsü II. İletişim Bilimi ve İnternet Enstitüsü Lisansüstü Öğrenciler Araştırma Kongresi 20-21 Ocak 2023 tarihleri arasında yüz yüze ve online olarak gerçekleştirilecektir. Kongrenin amacı; ülkemizde nitelikli lisansüstü bilimsel araştırmaların gerçekleştirilmesinin teşvik edilmesi ve ulusal ve uluslararası alanda yapılan bilimsel araştırmalara ilişkin bulgu ve bilgilerin paylaşımı ve tartışılması için uluslararası bir ortam yaratılmasıdır. Kongreye; iletişim bilimi, iletişim biliminin alt disiplinleri olan gazetecilik ve medya araştırmaları, dijital iletişim ve sosyal medya incelemeleri, kurumsal iletişim çalışmaları, halkla ilişkiler, reklamcılık ve film incelemeleri çalışmaları ile katılınabilecektir.  

Sunum dili Türkçe ve İngilizce olan Kongre Bildiri Özetlerinin 9 Ocak 2023 tarihine kadar iletisimveinternetkongresi@ticaret.edu.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir. Türkçe ve ayrıca İngilizce olarak kaleme alınacak özetlerin en fazla 300 sözcükten oluşması gerekmektedir. Ayrıca çalışmaya ilişkin üç anahtar kavrama yer verilmelidir. 

Kongrenin bildiri özeti değerlendirme sonuçları ve programı 15 Ocak 2023 tarihinde açıklanacaktır. 

Bildiri tam metinlerinin ise, 5 Mart 2023 tarihine kadar Enstitümüze iletilmesi gerekmektedir.  Bildiri tam metinlerinin değerlendirme sonuçları 3 Nisan 2023’de açıklanacaktır.  Kongre bildiri tam metinlerinin kaynakça dahil 9.000 sözcükten  oluşması gerekmektedir.  

Kongrede sunulması kabul edilen Özet Bildiriler, hakem değerlendirme sonucuna göre, Kongre Bildiri Özet Kitabı’nda, bildiri tam metinleri ise, Kongre Bildiri Kitabı’nda Mayıs 2023’de elektronik olarak yayınlanacaktır.   

Kongreyle ilgili duyuru sayfasına iletisimveinternetkongresi.ticaret.edu.tr adresi üzerinden erişilebilmektedir. 

Bildiri sunumları 15 dakikadır.

Katılımcılar bildirilerinin telif haklarını devrettiklerini kabul ederler.

Kongreye katılım ücretsizdir.

ANNOUNCEMENT

Istanbul Commerce University, Communication Science and Internet Institute II. Communication Science and Internet Institute Graduate Student Research Congress will be held face-to-face and online between 20-21 January 2023. The purpose of the congress; to encourage the realization of qualified postgraduate scientific research in our country and to create an international environment for the sharing and discussion of findings and information on national and international scientific research. Applications can be made to the congress with communication science, journalism and media research, which are sub-disciplines of communication science, digital communication and social media studies, corporate communication studies, public relations, advertising, and film reviews.

Abstracts of Congress Papers, whose presentation languages are Turkish and English, should be sent to iletisimveinternetkongresi@ticaret.edu.tr until January 9, 2023. The abstracts to be written in Turkish and also in English should consist of a maximum of 300 words. In addition, three key concepts related to the study should be included.

The abstract evaluation results and program of the congress will be announced on January 15, 2023.

The full texts of the papers must be submitted to our Institute by March 5, 2023. Evaluation results of the full texts of the papers will be announced on April 3, 2023. The full text of the congress papers should consist of 9,000 words, including the bibliography.

Abstract Papers accepted to be presented at the Congress will be published electronically in the Congress Proceedings Book in May 2023, and the full texts of the papers will be published in the Congress Proceedings Book, according to the results of the referee evaluation.

The announcement page about the congress can be accessed via the address —-.

Paper presentations are 15 minutes.

Participants acknowledge that they have transferred the copyright of their papers.

Participation in the congress is free of charge.