Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı

Prof. Dr. Füsun ALVER

Düzenleme Kurulu Üyeleri

Prof. Dr. Celalettin AKTAŞ

Prof. Dr. Abdülhamit AVŞAR

Prof. Dr. R. Gülay ÖZTÜRK

Prof. Dr. Rıdvan ŞENTÜRK

Araş. Gör. Gizem Gülsün TÜRELİ

Uzm. Emre TOPÇU

Hakem Kurulu

Prof. Dr. Celalettin AKTAŞ

Prof. Dr. Füsun ALVER

Prof. Dr. Oya ŞAKI AYDIN

Prof. Dr. Şebnem ÇAĞLAR

Prof. Dr. Ala SİVAS GÜLÇUR

Prof. Dr. Zeliha HEPKON

Prof. Dr. Gözde ÖYMEN

Prof. Dr. R. Gülay ÖZTÜRK

Prof. Dr. Rıdvan ŞENTÜRK

Prof. Dr. M. Murat YEŞİL

Prof. Dr. Mustafa YILMAZ

Prof. Dr. Hilal Özden ÖZDEMİR ÇAKIR

Doç. Dr. Berk ÇAYCI

Doç. Dr. Ayşe Simin ERDEMİR KARA

Doç. Dr. Nihal  KOCABAY ŞENER

Doç. Dr. Gözde YILMAZ

Dr. Öğr. Üyesi Sena AYDIN

Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Elif KARAGÜLLE ÇAYCI

Dr. Öğr. Üyesi Erdem TATLI

Görsel Tasarım

Uzm. Emre TOPÇU

Congress Chairs

Prof. Dr. Füsun ALVER

Organizing Committee Members

Prof. Dr. Celalettin AKTAŞ

Prof. Dr. Abdülhamit AVŞAR

Prof. Dr. R. Gülay ÖZTÜRK

Prof. Dr. Rıdvan ŞENTÜRK

Res. Assist. Gizem Gülsün TÜRELİ

Spec. Emre TOPÇU

Advisory Board

Prof. Dr. Celalettin AKTAŞ

Prof. Dr. Füsun ALVER

Prof. Dr. Oya ŞAKI AYDIN

Prof. Dr. Şebnem ÇAĞLAR

Prof. Dr. Ala SİVAS GÜLÇUR

Prof. Dr. Zeliha HEPKON

Prof. Dr. Gözde ÖYMEN

Prof. Dr. R. Gülay ÖZTÜRK

Prof. Dr. Rıdvan ŞENTÜRK

Prof. Dr. M. Murat YEŞİL

Prof. Dr. Mustafa YILMAZ

Prof. Dr. Hilal Özden ÖZDEMİR ÇAKIR

Assoc. Prof. Dr. Berk ÇAYCI

Assoc. Prof. Dr. Ayşe Simin ERDEMİR KARA

Assoc. Prof. Dr. Nihal  KOCABAY ŞENER

Assoc. Prof. Dr. Gözde YILMAZ

Assist. Prof. Dr. Sena AYDIN

Assist. Prof. Dr. Ayşegül Elif KARAGÜLLE ÇAYCI

Assist. Prof. Dr. Erdem TATLI

Visual Design

Spec. Emre TOPÇU