ÖZET BİLDİRİ YAZIM KURALLARI VE GEREKLİLİKLER

 1. Yazarlar, yükledikleri dosyalara yönelik ön kontrol aşamasında kendilerinden istenilen değişiklikleri 15 gün içerisinde tamamlayıp sisteme yüklemedikleri takdirde gönderilen çalışmaların düzenleme aşamasına geçmeden reddedileceğini kabul eder.
 2. Yüz yüze ve online olarak gerçekleşecek olan Kongrenin dili Türkçe ve İngilizcedir.
 3. Bildirinin başlığı, metnin içeriğine uygun ve anlaşılır olmalıdır. Bildiri  MS Word formatında gönderilmelidir.
 4. Yazarlara ilişkin hiçbir bilgi, özet bildirinin yazıldığı “Tam Metin” dosyasında yer almamalıdır. Bu bilgilere Yazar Bilgileri başlıklı dosyada yer verilmelidir.
 5. Yazar bilgileri dosyasında yer alması gereken bilgiler:
 6. Yazarların Adı Soyadı, Unvanı, Kurumu, E-Posta Adresi, ORCID No
 7. Sadece Ampirik Araştırmalarda ETİK KURUL ADI, KARAR NUMARASI ve TARİH BİLGİSİ,
 8. VARSA PROJE NUMARASI, DESTEKLEYEN KURUM ve PROJE ADI
 9. Birden fazla yazarlı çalışmalarda yazarların çalışmaya katkı düzeyleri (çalışma konusunu belirleme, araştırma deseni, veri toplama, verilerin analizi ve çalışmanın raporlanması görevlerinden hangi görevlerde yer aldıkları) niteliksel ve yüzdelik olarak belirtilmeli ve tüm yazarlar tarafından imzalı şekilde dilekçe formatında hazırlanmalıdır.
 10. Çıkar çatışması olup olmadığı beyanı ve varsa teşekkür edilen kişi ya da kurum adları ayrı bir dosya şeklinde ve tüm yazarlar tarafından imzalı şekilde dilekçe formatında hazırlanmalıdır.
 11.  Özet bildiriler sırasıyla aşağıdaki bilgileri içermelidir:
 12. Türkçe başlık
 13. Türkçe Özet metni (250-300 kelime olmalıdır)
 14. Türkçe Anahtar Kelimeler (en az 3 en fazla 5 kelime)
 15. İngilizce başlık
 16. İngilizce Özet metni (250-300 kelime olmalıdır)
 17. Key Words (en az 3 en fazla 5 kelime)
 18. İlk sayfada çalışma başlığı ortalanmalı ve büyük harflerle kalın ve Calibri ile 14 punto ve ilk harfleri büyük olarak yazılmalıdır.
 19. Özet Bildiri başlığına dipnot düşülerek bildirinin türü Calibri ile 9 punto olarak yazılmalıdır.
 20. Özet bildiriler amaç, yöntem ve sonuca dair bilgi içermelidir.
 21. Sayfalara numara verilmemelidir.
 22. Bildiriler gönderilirken başvuru aşamasında İntihal Raporu eklenmelidir. Bildirinin değerlendirme sürecinin başlatılabilmesi için iThenticate, Turnitin ya da başka bir program tarafından alınan intihal raporunda benzerlik oranı en fazla %15 olmalıdır. Gereken durumlarda kurul bildiriyi intihal denetiminden geçirebilir. İlgili kriterleri sağlamayan çalışmalar “yazara düzeltme için geri gönderilebilir” ya da “reddedilebilir”. Düzeltme için geri gönderilen bildiriler 15 gün içerisinde düzeltilmelidir.