Sempozyum Programı

Sempozyum Programı ayrınılı bilgi için tıklayınız.

More Info

Özet Bildiri Başvuru Sonuçları

Özet Bildiri Başvuru Sonuçları ayrınılı bilgi için tıklayınız.

More Info

Düzenleme Kurulu

Düzenleme Kurulu ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

More Info

Hakkımızda

I.Ulusal İletişim Bilimi ve İnternet Enstitüsü Lisansüstü Araştırmalar Kongresi, İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde 2019 yılında kurulan ve 2020 yılında faaliyete geçen İletişim Bilimi ve İnternet Enstitüsü  tarafından düzenlenmektedir.

İletişim Bilimi ve İnternet Enstitüsü’nün amacı; ülkemizde İletişim Bilimi ve İnternet araştırmalarında eksikliği belirlenen yeni teorik perspektiflerin ve araştırma metodolojisinin geliştirilmesi, disiplinlerarası araştırma formlarının ortaya konulması ve bilginin üretiminin geliştirilerek, uygulanmasıdır. İletişim biliminin araştırma alanları; real ve dijital kamusal ve kişilerarası iletişimin sosyal, kültürel ve sosyo-psikolojik koşullarına ve sonuçlarına odaklıdır. Bu çerçevede, toplumsal ve kültürel koşulların yanında ekonomik, politik, sosyo-psikolojik ve hukuki süreçler de teori üretmenin ve ampirik araştırma yapmanın önemli öğeleri olarak ön planda yer almaktadır. Bu nedenle “İletişim Bilimi ve İnternet  Enstitüsü” nde araştırmalar, disiplinlerarası bir perspektifle, iletişim ve medya teknolojisi alanlarındaki yeniliğe ve gelişmeye açık bir yapısı içinde ve incelemelerin odak merkezine, toplumsal ve bireysel iletişim süreçleri, İnternet ve medya yerleştirilerek gerçekleştirilmektedir. Enstitü’nün araştırma alanları ağırlıklı olarak; uluslararası ve karşılaştırmalı iletişim, kurumsal ve kamu iletişim yönetimi, internet araştırmaları, dijital iletişim ve dijital medya incelemeleridir.

 

Enstitü yapısı içinde; Medya ve İletişim Çalışmaları Doktora Programı, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Doktora Programı, Medya ve İletişim Çalışmaları Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programları, Kurumsal İletişim Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programları, Sinema Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programları yer almaktadır.