Özet Bildiri Başvuru Sonuçları

1. Ulusal İletişim Bilimi ve İnternet Enstitüsü Lisansüstü Araştırmalar Kongresi Bildiri Özet Sonuçları

26 Nisan 2021

Ad-Soyad Eğitim Bilgisi Çalışma Adı Değerlendirme Sonucu
ABUBAKR AL-OWAA Marmara Üniversitesi ÖZEL TV  KANALLARINDA KOMEDİ POLİTİK PROGRAMLARINDA YEMEN SİYASİ OLAYLARI:
BELQEES TV KANALINDA YAYINLANAN “SINIF BAŞKANI” PROGRAMI ÜZERİNE BİR İÇERİK ANALİZİ
Kabul Edildi
HANDAN NUH Atatürk Üniversitesi TÜRK YAZILI BASININDA MEVSİMLİK TARIM İŞÇİ HABERLERİNİN Kabul Edildi
EMRE BİLGEN İstanbul Ticaret Üniversitesi KONVANSİYONEL MEDYA VE SOSYAL MEDYA’YA HABER DEĞERİ AÇISINDAN BİR BAKIŞ Kabul Edildi
ALPASLAN ÖNGEL İstanbul Ticaret Üniversitesi ROBOT GAZETECİLİK TEKNOLOJİSİNİN GAZETECİLİK ALANINDA KULLANIMI İLE ENFORMASYON ÜRETİM SÜRECİ VE OKUMA PRATİKLERİNİN DÖNÜŞÜMÜ Kabul Edildi
ELİF BURCU ÖZKAN Ankara Hacı Bayram Veli  Üniversitesi GAZETECİLİK ETİĞİNDE GÜNCEL SORUNLAR VE YAVAŞ GAZETECİLİK Kabul Edildi
PELİN TEKİN İstanbul Ticaret Üniversitesi YAKINSAMA KÜLTÜRÜ ÜZERİNE Kabul Edildi
CANSU ARISOY İstanbul Ticaret Üniversitesi DİJİTAL ÇAĞDA VERİ MAHREMİYETİNİN KAPSAMI ve BU ÇAĞIN GELECEĞİNDE DİJİTAL OKURYAZARLIĞIN ROLÜ Kabul Edildi
UMUT TAYYİBE EĞİTİMCİ İstanbul Ticaret Üniversitesi ÖĞLEDEN SONRANIN AĞLARI’NA* TAKILAN YABANCILAŞMA SORUNSALI Kabul Edildi
HAMİT KARDAS İstanbul Ticaret Üniversitesi TEK PARTİ DÖNEMİ İSLAMCI DERGİLERDE İSLAM DÜNYASI: SELAMET DERGİSİ ÖRNEĞİ Kabul Edildi
NURBÜKE KUDALAK & GÜLAY ÖZTÜRK İstanbul Ticaret Üniversitesi SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM DÖNEMİNDEKİ SOSYAL MEDYA REKLAMLARININ SEÇMENLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Kabul Edildi
EDANUR AKSU & GÜLAY ÖZTÜRK İstanbul Ticaret Üniversitesi ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PROGRAMATİK REKLAMA İLİŞKİN TUTUMLARININ İNCELENMESİ Kabul Edildi
ALP EREN ERBAY İstanbul Ticaret Üniversitesi SEYİRCİ PERSPEKTİFİNDEN YOUTUBE GAZETECİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Kabul Edildi
AYŞE GÜVEN İstanbul Ticaret Üniversitesi GÖSTERİŞÇİ TÜKETİM BAĞLAMINDA INFLUENCERLARIN İNSTAGRAM ÜZERİNDEKİ YEMEK TÜKETİM PRATİKLERİ Kabul Edildi
MURAT  GÜLGÖR İstanbul Ticaret Üniversitesi COVİD-19 SALGININDA MASKE KULLANIMI VE BENLİĞİN SSUNUMU: İLETİŞİMDE FIRSATLAR VE RİSKLER Kabul Edildi
FERİT TUNÇ İstanbul Ticaret Üniversitesi SURİYELİ SIĞINMACILARA İLİŞKİN TÜRK BASININDA YER ALAN HABERLERİN ANALİZİ Kabul Edildi
TUĞÇA ZEYLAN &GÜLAY ÖZTÜRK İstanbul Ticaret Üniversitesi REKLAM ÇALIŞMALARINDA INSTAGRAM HİKÂYELERİNİN ÖNEMİ Kabul Edildi
GÜLŞAH ERDUR İstanbul Ticaret Üniversitesi SOSYAL MEDYADA İNSAN KALMAK: SORAYA’YI TAŞLAMAK FİLMİNİN OKUMASI Kabul Edildi
EMİNE HİLAL  KORUCU İstanbul Ticaret Üniversitesi SOSYAL MEDYANIN YAZILI VE SÖZLÜ KÜLTÜRÜN DİJİTAL KÜLTÜR İÇİNDE YER ALMA SÜRECİNDEKİ  ETKİSİ Kabul Edildi
ÖZGÜN ALIÇ & BARIŞ AYDIN Dicle Üniversitesi GÖRSEL İLETİŞİMDE BİR GRAFİK TASARIM ÜRÜNÜ “TİPOGRAM” Kabul Edildi
MUSTAFA YILMAZ& GÖZDE ÖYMEN İstanbul Ticaret Üniversitesi SAĞLIK İLETİŞİMİNDE  UYGULANAN DİJİTAL PAZARLAMA STRATEJİLERİ : NADİR HASTALIKLAR ÜZERİNE BİR İNCELEME Kabul Edildi
RUMEYSA AKSOY Türk-Alman Üniversitesi TELEVİZYONLAR VE YENİ MEDYA TEKNOLOJİLERİ AÇISINDAN ÇOCUKLARIN MEDYA KULLANIMI Kabul Edildi
GİZEM MUHAN İstanbul Ticaret Üniversitesi INSTAGRAMDAİNFLUENCERLARIN TÜKETİCİ ÜZERİNDE ETKİLEŞİM SAĞLAMADAKİ ROLÜ: LOVE MY BODY ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Kabul Edildi
Navia Izzati İstanbul Ticaret Üniversitesi YABANCI HABER MEDYASINDA TÜRKİYE’NİN İMAJI: ENDONEZYA ULUSAL HABER AJANSI ANTARA’DA BİR İÇERİK ANALİZİ Kabul Edildi
GULAİYM ABDUKARİMOVA Kocaeli Üniversitesi KIRGIZ BASININDA ETİK İHLALLER: VEÇERNİY BİŞKEK VE SUPER INFO GAZETELERİ ÖRNEĞİ Kabul Edildi
ÖMER FARUK DOĞAN Kocaeli Üniversitesi KURUM KİMLİĞİ BAĞLAMINDA ECZACI ODALARININ İNTERNET SİTELERİNİN ANALİZ Kabul Edildi
KASSOUM DRAME İstanbul Ticaret Üniversitesi BURKİNA FASO’DA YENİ İLETİŞİM VE MEDYA TEKNOLOJİLERİNİN ETKİLERİ Kabul Edildi
KORAY KIRMIZISAKAL Kocaeli Üniversitesi FREDRİC JAMESON’IN ÜTOPYACI YORUMSAMASI Kabul Edildi
TOLGA ÖZKAPLAN Ankara  Üniversitesi LATİN AMERİKA’DA MOBİL İNTERNET PENETRASYONU VE KÜRESEL EĞİLİMLER Kabul Edildi
Tarik Sulo Cevizci İstanbul Ticaret Üniversitesi ABD BAŞKANI DONALD TRUMP’IN TWİTTER PAYLAŞIMLARI ÜZERİNDEN ŞEKİLLENEN ABD-TÜRKİYE İLİŞKİLERİNİN ANALİZİ Kabul Edildi
GALİP BERK SARAÇ İstanbul Ticaret Üniversitesi YENİ NESİL İZLEME BİÇİMLERİ ÇERÇEVESİNDE ULUSAL VE KÜRESEL DİJİTAL AKIŞ PLATFORMLARI ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR İÇERİK ANALİZ: EXXEN VE NETFLİX ÖRNEĞİ Kabul Edildi
BEYHAN EREKE COŞAR İstanbul Ticaret Üniversitesi A HABER TV VE FOX TV ANA HABER BÜLTENi ANLATICI-YORUMCULARININ OLAYLARI İLETİMİNDE KARŞILAŞTIRMALI SÖYLEM ANALİZİ Kabul Edildi

İstanbul Ticaret Üniversitesi İletişim Bilimi ve İnternet Enstitüsü tarafından düzenlenen “I.Ulusal İletişim Bilimi ve İnternet Enstitüsü Lisansüstü Araştırmalar Kongresi”ne Bildiri Özet’i gönderen ve önerileri kabul edilen Katılımcılar, Özet Bildirilerinin sunumunu 20-21 Mayıs 2021 tarihleri arasında gerçekleştirebileceklerdir. Ancak değerlendirme yapan hakemlerin kararı gereği bazı çalışmaların Özet Kitapçığında yayınlanabilmesi için ilgili katılımcıların yeniden düzenlemeler yapmaları gerekmektedir. Hakem önerileri ilgili katılımcılarımıza iletilecektir.

Bildirinin Türkçe ve İngilizce Özetinde; çalışmanın başlığı, çalışmanın genel olarak konusunun yanında problematiği, amacı, araştırma soruları, kuramsal ve / veya kavramsal çerçevesi, araştırma metodu ve çok kısa olarak araştırma bulgusu ortaya konulmalıdır. Ayrıca çalışmaya ilişkin üç anahtar kavrama yer verilmelidir.

Çalışmanın tam metin olarak Bildiri Kitabında yayınlanmasını isteyen katılımcılarımızın web sitemizde yer alan tam metin yazım kurallarını ve ayrıca aşağıda yer alan içeriği oluşturma esaslarını göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

Tarafımıza 17 Mayıs 2021 tarihinde kadar iletilmesi gereken çalışmanın tam metninde; Giriş Bölümü, Teorik / Kavramsal Çerçeve, Araştırmanın Kapsamı ve Metodu,
Araştırma Bulguları, Sonuç, Kaynakça belirtilen sıralama içinde yer almalıdır.
Giriş Bölümünde; çalışmanın problematiği, amacı ve araştırma soruları yer almalıdır. Teorik çerçevede; yararlanılan teori ve / veya kavramsal çerçeve ortaya konulmalıdır. Sonuç bölümünde; çalışmanın araştırma sorularının yanıtlanmasına dikkat edilmesi ve çalışmadan elde edilen sonucun ortaya konulması gerekmektedir.